(08) 732 85 00

Första Hjälpen

På varje arbetsplats, i närheten av arbetspunkterna, bör det finnas beredskap till Första Hjälpen. Utrustningen förvaras bäst i skåp eller i en Första Hjälpen-station där plåster, gasbindor, sårtvättare och sårtvättmedel finns lättillgängliga, i ordning och skyddade från smuts. Produkterna till det låsbara Första Hjälpen-skåpet kan väljas utifrån de behov som finns vid varje enskild arbetspunkt. Som standard innehåller skåpet en mångsidig utrustning med plåster, sårtvättare, smittskydd och gasbindor. I vårt urval finns även en plåsterautomat som kan fästas i väggen. Vi har också produkter för vård och rengöring av ögon och sår samt för vård av brännskador.
Första Hjälpen

Det finns inga produkter som matchar urvalet