(08) 732 85 00

Försäljnings- och leveransvillkor

Enkelt och tryggt:
Ta Dig några minuter och läs igenom hur Du kan utnyttja oss på bästa sätt. De affärer du gör med oss på Jonson & Co är inte avslutade förrän du är till 100% nöjd med leveransen.
 
Garantitid:
1 år från leveransdagen, under förutsättning att varan monterats och använts på normalt sätt. Vissa varor har upp till 10 års garanti, det är då angivet i produkttexten.
 
Öppet köp:
Du har 14 dagar på Dig att bestämma om Du vill behålla levererad vara. Detta gäller endast standardprodukter. Vid köp av större kvantiteter måste ett prov först beställas för att returrätten ska gälla.
 
Retur:
Vara som av någon anledning skall returneras får ej skickas utan att ni kontaktat oss. Vid retur ska varan återsändas i origi­nalemballage och vara helt oskadad.
 
Leveranstid:
Ett stort antal av våra artiklar finns på lager och kan i många fall levereras på mindre tid än en vecka. Icke lagerförda artiklar levereras på 2-4 veckor.

Transportskador/reklamationer:
Vid eventuella invändningar mot transporter eller erhållen varas kvalitet måste Du kontakta oss omgående utan dröjsmål. För att transportskada ska kunna regleras måste reklamation göras inom 5 dagar.
 
Äganderätt:
Varan förblir Jonson & Co. egendom tills den är fullt betald.
 
Betalningsvillkor:
Betalningstid 20 dagar, eller i förekommande fall - förskott.
 
Priser:
Samtliga priser är exklusive moms och frakt. Dessutom tillkommer i vissa fall även emballagekostnad och miljöavgift.  Jonson & Co reserverar sig för eventuella prisförändringar.
 
Vi reserverar oss rätten att göra produkt- och konstruktionsförändringar. Notera att färger på bilder kan avvika från verkligheten.
 
Vi tillämpar allmänna leveransbestämmelser NL09.